De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting.