Beleidsplan algemeen
Het vermogen wordt momenteel aangehouden in liquide middelen op een bankrekening met een zo gunstig mogelijke renteopbrengst. Het vermogen kan geheel/gedeeltelijk aangehouden worden in vastrentende obligaties. Het is niet de bedoeling dat het vermogen wordt aangehouden in risicopapieren zoals aandelen. 
Jaarlijks wordt er een jaarrekening opgesteld met samenstellingsverklaring.
De kosten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit accountantskosten.  
De Stichting staat open voor het ontvangen van donaties ten behoeve van haar doelstellingen.

Beleidsplan 2020
Er wordt nagedachte over de vervanging van het 60 jaar oude Heyligers-orgel voor in de kerk wat nu nog dienst doet bij rouw- en trouwvieringen.

Beleidsplan 2019
Het werven van fondsen doormiddel van donateurs ten behoeve van de restauratie van het beeld van Johannes de Doper op het kerkhof.

Beleidsplan 2018
Binnenhalen van fondsen doormiddel van donateurs om zo veel mogelijk aan de kosten van de Mariakapel bij te kunnen dragen.
Doorvoeren en afronden van de restauratie- en installatiewerkzaamheden.
Openen Mariakapel voor het publiek.

Beleidsplan 2017
In verband met de plannen een Mariakapel in te richten in de bestaande Sint Jansbasiliek moeten de nodige werkzaamheden bepaald, kosten geraamd en aanbiedingen worden binnengehaald.
Afhankelijk van het vermogen van de stichting, zal de stichting bijdragen uitkeren voor de Mariakapel.